Obecně o sokolnictví - Sokolnictví je od roku 2010 v UNESCU

Obecně o sokolnictví - Sokolnictví je od roku 2010 v UNESCU

Orel skalní det pař

16. listopadu se slaví Mezinárodní den sokolnictví!

Sokolnictví je jeden z nejstarších způsobů lovu. Sokolnictví vzniklo v Asii přibližně 2 000 let před naším letopočtem. Ve středověku bylo sokolnictví výsadou šlechty a králů. V dnešní moderní a přetechnizované době se sokolnictví využivá k ochraně letišť a vinic.

Dravci svým působením zabraňují střety s letadly a ve vinicích plaší nežádoucí špačky. Dále se sokolnictví a především umění cvičit dravé ptáky využívá k výukovým programům pro základní školy, gymnázia i pro širokou veřejnost. Nepřehlédnutelným faktem je i to, že se sokolníci podílejí na odchovech vzácných dravců spojenou s reintrodukcí do volné přírody. V roce 2008 bylo členy klubu sokolníků odchováno kolem 500 vzácných dravců. Úspěšné odchovy dravců mají vzrůstající tendenci. Odchovaní dravci jsou používáni na výše zmíněné projekty. Prastaré a osvědčené sokolnické metody dnes využíváme k ochraně dravých ptáků. Jedná se především o rehabilitaci zraněných dravců s následným vypouštěním do volné přírody. Zraněný dravec se postupně rozlétává a znovu učí lovit. K jeho rozlétávání používáme věrohodné makety, které se velmi rychle pohybují. Často se stává, že kořist dravci uteče - tak jako v přírodě. Tato metoda je velmi účinná, neboť s některými dravci chodíme na podzim na pravé sokolnické lovy, kde loví svoji přirozenou kořist. Máme případy, že naše cvičná kuna dravci ze tří útoků třikrát utekla a při puštění na pravého divokého zajíce byl dravec úspěšný. Jinými slovy, umělá kořist je pro naše dravce složitější než živá... tato rehabilitace je velmi náročná na čas a na odbornost vycvičit dravce k lovu. Sokolnické metody jsou uplatňovány i na našich ukázkách, jak na základních a středních školách, tak i v zámeckém parku v Lednici na Moravě. Na našich ukázkách můžete spatřit jak se dravci vrhají střemhlav na kořist. 

Sokol x raroh střemhlav Sup krahujový le říjen 17 podzim kendel  Br a let puš

Máte možnost vidět dřemlíky jak dělají salta po zádech, kolem vás prosviští rychlí sokoli a nad vámi elegantně prolétnou majestátní supi. Do toho všeho neslyšně létají sovy. Hlavně a to je nejdůležitější, spatříte u nás věrohodnou imitaci lovu s volně vypouštěnými dravci. K této odborné činnosti jsou potřeba sokolnické zkoušky. Sokolnictví je velmi náročné a dokresluje to, že v celé České republice je jen 450 sokolníků.