ZAYFERUS - společnost na ochranu dravých ptáků www.zayferus.cz Společnost Zayferus je chráněna registrovanou ochrannou známkou od roku 1992 | Dravci, ukázky, sokolnictví a ptáci.

Obecně o sokolnictví - Sokolnictví je od roku 2010 v UNESCU

16. listopadu se slaví Mezinárodní den sokolnictví!

Sokolnictví je jeden z nejstarších způsobů lovu. Sokolnictví vzniklo v Asii přibližně 2 000 let před naším letopočtem. Ve středověku bylo sokolnictví výsadou šlechty a králů.

V dnešní moderní a přetechnizované době se sokolnictví využivá k ochraně letišť a vinic. Dravci svým působením zabraňují střety s letadly a ve vinicích plaší nežádoucí špačky. Dále se sokolnictví a především umění cvičit dravé ptáky využívá k výukovým programům pro základní školy, gymnázia i pro širokou veřejnost.

Nepřehlédnutelným faktem je i to, že se sokolníci podílejí na odchovech vzácných dravců spojenou s reintrodukcí do volné přírody. V roce 2008 bylo členy klubu sokolníků odchováno kolem 500 vzácných dravců. Úspěšné odchovy dravců mají vzrůstající tendenci. Odchovaní dravci jsou používáni na výše zmíněné projekty. Prastaré a osvědčené sokolnické metody dnes využíváme k ochraně dravých ptáků.

Lov dravce Lov dravce Raroh velký - útok na kunu - ukázky pro veřejnost Lednice Orel skalní za srncem - Opočno 2008 Orel skalní za zajícem - Opočno 2008 Jestřáb lesní - velký detail Opočna 2008 Káně Harrisovo

Jedná se především o rehabilitaci zraněných dravců s následným vypouštěním do volné přírody. Zraněný dravec se postupně rozlétává a znovu učí lovit. K jeho rozlétávání používáme věrohodné makety, které se velmi rychle pohybují. Často se stává, že kořist dravci uteče - tak jako v přírodě.

Tato metoda je velmi účinná, neboť s některými dravci chodíme na podzim na pravé sokolnické lovy, kde loví svoji přirozenou kořist. Máme případy, že naše cvičná kuna dravci ze tří útoků třikrát utekla a při puštění na pravého divokého zajíce byl dravec úspěšný. Jinými slovy, umělá kořist je pro naše dravce složitější než živá...

Jestřáb letí za zajícem Jestřáb dohání zajíce

Tato rehabilitace je velmi náročná na čas a na odbornost vycvičit dravce k lovu. Sokolnické metody jsou uplatňovány i na našich ukázkách, jak na základních a středních školách, tak i v zámeckém parku v Lednici na Moravě.

Na našich ukázkách můžete spatřit jak se dravci vrhají střemhlav na kořist. Máte možnost vidět dřemlíky jak dělají salta po zádech, kolem vás prosviští rychlí sokoli a nad vámi elegantně prolétnou majestátní supi. Do toho všeho neslyšně létají sovy. Hlavně a to je nejdůležitější, spatříte u nás věrohodnou imitaci lovu s volně vypouštěnými dravci.

Jestřáb loví zajíce Jestřáb loví zajíce

K této odborné činnosti jsou potřeba sokolnické zkoušky. Sokolnictví je velmi náročné a dokresluje to, že v celé České republice je jen 450 sokolníků.

 

Let dravce

vloženo: 27.04.2010 | autor: Jiří Hrotek

Copyright Zayferus.cz - všechna práva vyhrazena. | e-mail:info@zayferus.cz Powered by LTweb Editor
partneři: Cestovní systém, Egypt, PixelEU, Referáty, Taxi Plzeň, Tennis, Vtipy, Weby na míru, Zájezdy, Zvesela