ZAYFERUS - společnost na ochranu dravých ptáků www.zayferus.cz Společnost Zayferus je chráněna registrovanou ochrannou známkou od roku 1992 | Dravci, ukázky, sokolnictví a ptáci.

Kondor havranovitý - dravci, Zayferus

(Coragyps atratus)

Kondor havranovitý je menší než kondor krocanovitý a na rozdíl od něj je celý černý včetně hlavy. Kondor havranovitý nemá dobrý čich, proto vyhledává společnost kondora krocanovitého, který má čich vynikající a díky tomu ho spolehlivě dovede k potravě. Živí se mršinami a občas zbaští i ovoce a po lidech dožírá různé odpadky. Dokáže lovit i hmyz, drobné savce a i mláďata želv. Někdy dokonce zabíjí novorozená mláďata hospodářských zvířat (teleta, selata či jehňata). V případě ohrožení může vyvrhnout pozřenou potravu kvůli snížení své váhy a následně tedy rychlejšímu úniku. Na mršinách ustupuje karanču jižnímu, kondoru královskému a kondoru andskému. V souboji jeden na jednoho prohrává na mršině s kondorem krocanovitým, nicméně hejno kondorů havranovitých dokáže osamoceného kondora krocanovitého rychle zahnat a opanovat mršinu. Žije běžně v Jižní Americe a objevuje se i v tropech Střední Ameriky. Ten náš se jmenuje Limpador.

vloženo: 16.03.2014 | autor: Jiří Hrotek

Copyright Zayferus.cz - všechna práva vyhrazena. | e-mail:info@zayferus.cz Powered by LTweb Editor
partneři: Cestovní systém, Egypt, PixelEU, Referáty, Taxi Plzeň, Tennis, Vtipy, Weby na míru, Zájezdy, Zvesela