ZAYFERUS - společnost na ochranu dravých ptáků www.zayferus.cz Společnost Zayferus je chráněna registrovanou ochrannou známkou od roku 1992 | Dravci, ukázky, sokolnictví a ptáci.

Jak se chová ČIŽP - díl I.

Na vědomí dostanou: Ministr životního prostředí, ředitel ČIŽP, CHKO, MŽP, AOPK, Stanice pro handicapy, Zoo, sokolníci, chovatelé a milovníci přírody.

Vážení přátelé, úvodem chceme důrazně upozornit, že nehodláme zpochybňovat a kritizovat práci České inspekce životního prostředí v oblasti pašování zvířat, týrání zvířat a dalšího hrubého porušování zákonů v oblasti ochrany přírody. Tady je inspekce na svém místě. Naše kritika se nezabývá inspekcí jako celku, ale jen některých jednotlivců, kteří tam pracují.

Jde nám o to, že se někteří inspektoři České inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) zaměřují na absolutně nepodstatné věci týkající se "papírů" a často chovatele šikanují, včetně udělování nesmyslných pokut.

Dravými ptáky a jejich ochranou se profesionálně zabývám mnoho let a prvního dravce jsem vypustil do přírody před 30-ti lety! Za svůj život jsem vypustil do přírody více než 1000 dravců. Svým způsobem mě, jako ředitele společnosti na ochranu dravých ptáků, uráží "odborníci", kteří dravcům vůbec nerozumí a nás, specialisty, postihují za nesmyslné prkotiny. Zabýváme se především praktickou ochranou dravých ptáků a pracujeme více než půl roku v terénu. Nejhorší je, že pro samou administrativu nemáme čas na vlastní práci.

Musíme inspekcím neustále dokazovat kdy a co jsme na jaký úřad odeslali.

Asi před rokem jsem se bavil s přítelem na téma ČIŽP versus chovatelé v ČR. Přítel mi řekl, že se inspekce již změnila a nebude perzekuovat chovatele, když zjistí, že jejich pochybení nebylo úmyslné (např: špatné vyplnění registračních listů, později dodaná žádost na příslušný úřad atd. - prostě detaily, které se dají velice snadno napravit). Dále mi řekl, že v těchto případech ČIŽP nebude orgánem represivním, ale poradním.

Zkrátka poradí chovateli, jak má postupovat, aby bylo vše tak, jak to podle posledních změn má být. Řekl jsem si: "To trvalo, ale sláva za to". Můj šok nastal, když k nám ČIŽP dorazila na kontrolu.

Podotýkám, že máme ve společnosti kolegyni, která má za úkol vše včas zaevidovat a má hlídat všechny změny v zákonech. Bohužel tyto změny včas neregistrují ani samotní úředníci. Např. odchylné postupy, potvrzení o výjimce ze zákazu komerční činnosti (žlutý papír) atd. Obyčejný smrtelník nemá šanci tyto změny ze dne na den evidovat a reagovat na ně, obzvlášť, jsou-li zákony koncipovány tak, že v nich není počítáno s žádným přechodovým obdobím, v němž by bylo možno na změny podmínek reagovat (je to snad záměr, aby byl důvod pro ukládání pokut?)! ČIŽP to však absolutně nezajímá a vesele rozdává pokuty, namísto aby poradila, jak situaci napravit, aby pomohla úředníkům, kteří ve změněné situaci také často vyčkávají na to, "co bude" (na nějaký metodický postup, prováděcí právní předpis...), aby např. iniciovala změnu zákona tak, aby byl pro praxi použitelný (např. stanovení přechodových období).

Nedávno nám dvě inspekce Pražská + Hradecká provedli kontrolu 104 dravců. Můj pocit z kontroly je následující:

ČIŽP se důkladně zabývá nepodstatnými věcmi třeba 3 roky starými. Popotahují a mají snahu nás pokutovat za to, že jsme mnohdy ne naší vinou, vyřídili jakýkoliv papír třeba o měsíc později, než se měl vyřídit. Paradox je, že drtivá většina dokladů je a byla v době kontroly v pořádku. Navíc je jasné, že případné nepatrné pochybení nebylo úmyslné.

Pracují tam někteří lidé, kterým vůbec nejde o ochranu dravců a přírody. Nemají odbornost a zkušenosti. Jak si jinak vysvětlit to, že "odborníci" nerozeznají sokola od raroha. Když jsme se ohradili, že sokol je sokol a raroh je raroh, tak nám inspektor řekl: "Teď vám mohu vyjmenovat 3000 druhů ještěrek" Zapomněli ovšem na jeden detail, že kontrolu dravců prováděli oni a ne my. To je, jako kdybyste pracovali u dopravní policie a pletli si brzdu s plynem.

Absolutně neuznávají, že to, co děláme, děláme pro přírodu. Jezdíme pro zraněné dravce a na vlastní náklady se o ně staráme. Neberou vůbec v potaz, že jako obecně prospěšná společnost nepodnikáme a že máme veliký problém se sháněním peněz na naši činnost. Namítli nám: "Tak to nedělejte. Nikdo vás k tomu nenutí". Na náš dotaz, co s těmi dravci máme dělat, neodpověděli. Očekávali jsme od státu jakoukoliv alespoň minimální podporu, ale takový přístup rozhodně ne. Pár snímku našich klientů, se kterými denně přicházíme do styku.

Zdůrazňuji, stát nám na naši práci nedává ani korunu - naopak bere!!! To je Kocourkov. Musíme pro dravce mnohdy ve svém volnu zajet, nechat je vyšetřit, krmit je a rozlétat. A teprve, až jsou v dokonalé kondici, je můžeme vypustit. To všechno stojí nepředstavitelné peníze. ČIŽP nám namítne "Tak to nedělejte". Na rozdíl od nich nám jde o přírodu - takže to budeme dělat dál.

Další šok byl, když jeden pražský inspektor prohlásil, že než dát krotkého puštíka sokolnickému adeptovi, je lepší mu utrhnout hlavu!

Tak takhle tedy ne. Někteří z nich by se měli podívat po jiné práci - doporučil bych třeba jatka. Takoví lidé dle našeho názoru nemají na kontrolách a vůbec v řadách ČIŽP, či obecně v oblasti ochrany přírody, co dělat.

Ještě si neodpustím komentář akce se supem. Náš sup má (aniž by ho musel mít) v krku mikročip. Pražská inspekce ho několikrát chytala a snažila se ho najít - ani jedna čtečka čipů jej nepřečetla. (Minulé inspekce ho bez problémů přečetli i bez drastického zacházení). Dokonce ho chtěli odvážet na rentgen. Pak někdo namítl, že sup mít čip nemusí...

O nic nejde - jen úplně zbytečně vystresovali dravce, kterého každý den pouštíme na volný let. Mám za to, že byl porušen veterinární zákon na týrání zvířat. To, že inspekce občas něco přehlédne, se stane, jsou to jenom lidé. Nikdo je za to nepokutuje - ale nedej bože, když něco přehlédnete vy...

Např. nám 2 inspekce přehlédly takzvaný odchylný postup (v době kontroly nevěděli, že něco takového existuje, kdyby to sami věděli, tak by nás na to upozornili), ale třetí kontrola už ho vyžaduje.

vloženo: 27.04.2010 | autor: Jiří Hrotek

Copyright Zayferus.cz - všechna práva vyhrazena. | e-mail:info@zayferus.cz Powered by LTweb Editor
partneři: Cestovní systém, Egypt, PixelEU, Referáty, Taxi Plzeň, Tennis, Vtipy, Weby na míru, Zájezdy, Zvesela